رست مستر یک مربیست!

رست مستر یک مربیست!
هر نوع دانه شخصیت و رفتار جدا گانه دارد، مثل انسان ها.
متوجه شدن زبان دانه و پیدا کردن و نوشتن بهترین پروفایل رست وظیفه ی رست مستر می باشد، که خصوصیات بالقوه دانه را به خصوصیات بالفعل تبدیل میکند

admin2
در تاریخ:21 آگوست 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

개발 지원 대상